Ochrona obwodowa

Bariery podczerwieni ACTIVA
Słowo „czujka” zostało ściągnięte do terminologii powiązanej z systemami alarmowymi z dziedziny wojskowości. W siłach zbrojnych nazywa się tak wartę lub obstawę. Czujka w alarmie domowym spełnia analogiczną rolę, jak czujka w służbie wojskowej: jej rolą jest dostarczanie odpowiedniej informacji. Naturalnie dane gromadzone przez czujkę podczas służby wojskowej mają całkiem inny charakter, ale koncepcja jest podobna. Czujka w wojsku dostarcza informacji do właściwego organu nadzorowania, aby ten mógł przedsięwziąć odpowiednie działania. Czujka w alarmie domowym dostarcza informacji do centrali alarmowej, która pełni podobną rolę jak organ dowodzenia w wojsku. Jeżeli w pobliżu czujki zdarzy się coś, co stosownie z programem centrali alarmowej będzie odczytane jako niebezpieczeństwo, centrala alarmowa wyda rozkazy odpowiednim elementom systemu, aby podjęły one określone akcje.

Partycje w systemie alarmowym

Partycje w systemie alarmowymW przypadku alarmu domowego podzielonego na niepodległe strefy, wspólne dla wszystkich stref jest zawiadywanie. Obejmuje to przeważnie, że klient odpowiedzialny za nadawanie upoważnień innym użytkownikom (użytkownik główny) będzie miał wejście do wszystkich stref w systemie. Z tego względu takie ujęcie bardzo dobrze sprawdzi się tam, gdzie użytkownicy poszczególnych stref mają do siebie bezwzględne zaufanie. Przykładowo, właściciel przydomowego warsztatu może mieć kompletną kontrolę nad całym alarmem, obejmującym zarówno mieszkanie, jak i pomieszczenia w których prowadzi działalność gospodarczą. Do włączania i wyłączania dozoru można używać tego samego hasła, co ułatwia powszednią obsługę. W tak skonstruowanym alarmie, wzajemne jest także transfer informacji do firmy ochroniarskiej – z reguły nie ma ambarasu żeby w ramach pojedynczego abonamentu taka firma obsługiwała sygnały o niebezpieczeństwie z wielu stref alarmu.

Oszczędność energii dzięki automatyce

Oszczędność energii dzięki automatyceW obecnej chwili gdy koszty energii w każdej postaci szybują w górę w niesamowitym tempie, zdolność oszczędzania i optymalnego gospodarzenia energią okazują się coraz istotniejsze dla oszczędnych. Po części na rozmiar strat wpływa sama technika – przykładowo, strategia zrealizowania budynku oddziałuje na jego energooszczędność w sprawie gospodarowania energią termiczną. Także, odmiana wykorzystanych odbiorników energii elektrycznej (np. żarówki zwykłe lub oświetlenie LED) wpłynie na wysokość rachunków za prąd. Chociaż nawet w nowocześnie skonstruowanym domu, w którym używa się tylko zaawansowanych i oszczędzających energię odbiorników, ułamek energii jest na darmo tracona. Wypływa to ze zwyczajów, lenistwa czy nawet braku świadomości – wzorem może być choćby gotowanie większej niż pożądana ilości wody, czy pozostawianie włączonego oświetlania w pustym pomieszczeniu.

Możliwości systemu bezprzewodowego MICRA

Możliwości systemyu bezprzewodowego MICRASercem systemu bezprzewodowego MICRA jest moduł alarmowy zapewniający obsługę detektorów podobnie jak bezprzewodowych, jak i standardowych – przewodowych. Moduł ten zaopatrzony został w komunikator GSM/GPRS oferujący opcję informowania o zdarzeniu alarmowym (za pomocą sms’aSMS’em oraz bezpłatnych tzw. „CLIP”) jak również monitorowania – przesyłania danych do firmy ochroniarskiej. Z modułem MICRA zintegrowany został również zasilacz buforowy, oferujący ciągłą pracę systemu z akumulatora przez wiele godzin w sytuacji zaniku głównego zasilania sieciowego. Utrzymanie ciągłości pracy jest istotne dla zapewnienia stałego poziomu ochrony obiektu.
Codzienna obsługa alarmu bezprzewodowego MICRA jest bardzo uproszczona – alarm domowy może być sterowany pilotami bezprzewodowymi, podobnie jak w przypadku auto alarmów. Te same piloty mogą również służyć do przyzwania pomocy w razie potrzeby, czy nawet włączania podłączonymi do systemu MICRA elementami – np. bramą garażową. Dzięki temu da się zredukować ilość elementów, które należy pomieścić w kieszeni, i uniknąć konieczności odszukania tego odpowiedniego pilota. Jest też opcja obsługi systemu bezprzewodowego MICRA za pomocą bezprzewodowej klawiatury sterującej – uruchamianie i wyłączenie stanu czuwania, a także sterowanie dodatkowymi urządzeniami odbywa się poprzez wprowadzenie właściwego kodu. Pomocniczą funkcją jest użycie telefonu komórkowego do zdalnej obsługi systemu MICRA – wystarczy wysyłać SMS o ustalonej zawartości, lub rozpocząć połączenie z numeru telefonu zapisanego w pamięci modułu.

Bezpiecznie ogrzewanie kominkiem

To jednak nie wszystko co zdołamy uczynić dla poprawy poczucia ochrony. Zagrożenia o których wypada mieć pojęcie to nie tylko groźba zaistnienia pożaru, ale także groźba zatrucia trującymi gazami mogącymi powstać w wyniku nieprawidłowego spalania paliwa – zwłaszcza tlenkiem węgla.Tym samym dobrze jest rozważyć wyposażenie mieszkania w produkty przeznaczone do szybkiego zauważania i sygnalizowania takiego zagrożenia – na wzór akuratnie dostawione czujki podłączone do alarmu.

Zadbaj o mienie przed urlopem!

Statystyki policyjne wyraziście wskazują mniejszą ilość włamań do domów i mieszkań wyekwipowanych w systemy alarmowe. Na dodatek, sama świadomość pełnej kontroli sytuacji działa na nas kojąco – a więc pozwala bardziej cieszyć się urlopowymi przyjemnościami. Coraz więcej person decyduje się na zainwestowanie w poczucie bezpieczeństwa i wykonuje instalację alarmową wyposażając nowe własne m bądź podczas remontu to już zamieszkane. Wynika to zwłaszcza z coraz większej świadomości korzyści, jakie daje posiadanie alarmu domowego.