Alarm domowyCentrale INTEGRA to seria urządzeń, posiadająca znacznie większe możliwości w porównaniu z tradycyjnymi centralami alarmowymi. Oprócz rozbudowanych funkcji alarmowych i komunikacyjnych, wyposażone są w funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie ich do budowy instalacji inteligentnych. Dzięki temu, decydując się na zabezpieczenie naszego domu, czy mieszkania, za pomocą centrali INTEGRA, możemy cieszyć się z oszczędności i komfortu, który oferują systemy inteligentnego domu.

Przykładem takich rozwiązań może być wykorzystanie czujek ruchu: podczas naszej nieobecności ich zadaniem będzie wykrycie obecności intruza, a w trakcie naszego pobytu w domu automatycznie mogą wieczorem zapalać światło w korytarzu. Podobnie kontaktrony, instalowane w oknach – oprócz wykrycia próby włamania, mogą samoczynnie wyłączać ogrzewanie w pomieszczeniach, które chcemy przewietrzyć. Dodatkowym, istotnym atutem central INTEGRA, jest prosta i intuicyjna obsługa. Zawdzięczają to licznym udogodnieniom, takim jak czytelne komunikaty w języku polskim, możliwość zapamiętania hasła w postaci znanego nam słowa, zamiast sekwencji cyfr, czy wreszcie, możliwość wykorzystania pilotów, bądź breloków zbliżeniowych do sterowania systemem. W przypadku systemów dbających o bezpieczeństwo nasze i naszego dobytku, szczególnie ważna jest kwestia niezawodności: w tej dziedzinie dzięki technologicznemu zaawansowaniu i pełnej kontroli jakości, produkty firmy SATEL nie mają sobie równych. Wszystko to powoduje, że centrale serii INTEGRA są najlepszym rozwiązaniem łączącym zaawansowane bezpieczeństwo z komfortem i nowoczesnością.

Poniżej kilka wybranych funkcji, które można przybliżyć potencjalnemu użytkownikowi.

Przegląd skasowanych alarmów
Funkcja taka jest dostępna, jeśli po skasowaniu alarmu użytkownik nie dokonał przeglądu naruszonych wejść. Pozwala sprawdzić, które wejścia spowodowały naruszenie  alarm. Po zakończeniu przeglądu ta funkcja jest niedostępna.

Przywróć system
Funkcja w systemie dostępna dla instalatora ( serwisanta), jeżeli w centrali załączona jest opcja NIE ZAŁĄCZAJ CZUWANIA PO ALARMIE ZWERYFIKOWANYM i miał miejsce taki alarm oznaczony jako zweryfikowany. Po wystąpieniu alarmu zweryfikowanego niezbędne jest jest wznowienie pracy systemu przy pomocy tej funkcji, zanim możliwe będzie ponowne załączenie czuwania.

Wyłącz czuwanie
Funkcja pozwala wyłączyć czuwanie w jednej, kilku wybranych lub we wszystkich strefach dostępnych dla użytkownika z danego manipulatora.

Kasuj alarm
Uruchomienie funkcji kończy sygnalizację alarmu na wyjściach, w klawiaturach strefowych, zamkach szyfrowych oraz czytnikach kart zbliżeniowych i pastylek DALLAS.

Kasuj alarmy innych partycji
Funkcja umożliwia skasowanie sygnalizacji alarmów z innych partycji, do których użytkownik normalnie nie ma dostępu.