Mając na uwadze niezawodność i skuteczność, istotny jest rodzaj przetwarzania sygnałów: w prostych modelach używa się przetwarzanie analogowe, podczas gdy egzemplarze bardziej zaawansowane oferują cyfrowe, nowoczesne obrabianie sygnału gwarantujące stabilność parametrów i ich stabilność przez cały okres pracy detektora. Równie ważna jest zastosowana kompensacja temperatury – dzięki niej czujniki będą właściwie działać zarówno wtedy gdy w pomieszczeniach jest zimno, jak i wtedy gdy temperatura jest wysoka. Poszukując właściwych czujek, należy zwrócić uwagę na typ zastosowanego układu optyki – tańsze modele mają układy soczewek zrobionych ze specjalnego plastiku, a w tych zaawansowanych używa się zaawansowanego układu zwierciadeł oferujących dużo więcej precyzji wykrycia.

Swoją popularność czujki ruchu zawdzięczają skuteczności działania i prostoty instalacji. Wśród nich, zdecydowanie najczęściej instalowane są pasywne czujki podczerwieni zwane powszechnie „PIRami”. Ich celem jest wykrycie włamywacza poruszającego się w danym obszarze, na zasadzie detekcji promieniowania podczerwonego związanego z ciepłotą ludzkiego ciała. Zwykle takie czujki instalowane są w narożnikach chronionych pomieszczeń, pokrywając swoim zasięgiem obszar od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Różnice między różnymi modelami takich czujek dotyczyć mogą użytych rozwiązań technologicznych i funkcjonalności.

Częstym połączeniem jest uzupełnienie pasywnego toru wykrycia podczerwieni (jak „PIRach”) z mikrofalowym układem radarowym. Mimo groźnej nazwy, do detekcji ruchu wykorzystywana jest bardzo mała moc fal – tak samo jak układy automatycznego otwarcia drzwi w miejscach publicznych, są one całkowicie nieszkodliwe. Podstawową zaletą czujek dualnych jest to, że zareagują sygnałem dopiero wtedy gdy oba sposoby detekcji zadziałają w tym samej chwili – dzięki czemu są praktycznie niewrażliwe na typowe zakłócenia powstające w trudnych warunkach eksploatacji.

Przez wgląd na zasadę działania, czujki PIR mogą wykrywać poruszające się w ich zasięgu małe zwierzaki domowe takie jak kotek lub piesek. Chcąc zmniejszyć ryzyko wystąpienia fałszywych alarmów spowodowanych obecnością pupila w domu, można w takim przypadku użyć specjalnych modeli czujek nie reagujących na małe zwierzęta. Czujki tego typu w swojej nazwie posiadają nierzadko symbol „PET” a instrukcja lub specyfikacja techniczna określać będzie daną wagę zwierzaka, na które nie będzie reagować. Należy też jednak mieć na uwadze fakt, że czujka która ma pozostać odporna na dużego psiaka, może okazać się mniej skuteczna przy wykrywaniu intruza. W takiej sytuacji, obecność psa czy kota należy uwzględnić już na etapie projektu systemu alarmowego.

W sytuacji gdy trzeba zapewnić wykrycie ruchu w obszarze gdzie temperatura powietrza nie jest stała, tj: nieogrzanych garażach, piwnicach czy w pokojach z kominkiem czy też piecem, należy zamontować bardziej złożone czujki, tzw. czujki dualne. W swojej konstrukcji zawierają one dwa oddzielne tory detekcyjne, wykorzystujące odmienne zjawiska fizyczne do wykrywania intruza.