W przypadku alarmu domowego podzielonego na niepodległe strefy, wspólne dla wszystkich stref jest zawiadywanie. Obejmuje to przeważnie, że klient odpowiedzialny za nadawanie upoważnień innym użytkownikom (użytkownik główny) będzie miał wejście do wszystkich stref w systemie. Z tego względu takie ujęcie bardzo dobrze sprawdzi się tam, gdzie użytkownicy poszczególnych stref mają do siebie bezwzględne zaufanie. Przykładowo, właściciel przydomowego warsztatu może mieć kompletną kontrolę nad całym alarmem, obejmującym zarówno mieszkanie, jak i pomieszczenia w których prowadzi działalność gospodarczą. Do włączania i wyłączania dozoru można używać tego samego hasła, co ułatwia powszednią obsługę. W tak skonstruowanym alarmie, wzajemne jest także transfer informacji do firmy ochroniarskiej – z reguły nie ma ambarasu żeby w ramach pojedynczego abonamentu taka firma obsługiwała sygnały o niebezpieczeństwie z wielu stref alarmu.

Jeśli natomiast potrzebne jest podejście dające pełną autonomię, ale cały czas używające z zalet wspólnego systemu, z pomocą nadchodzi mechanizm rozdziału systemu alarmowego na partycje. Taki rozdział dostępny jest w najmocniej nowoczesnych centralach alarmowych INTEGRA firmy SATEL. Alarm przedzielony na partycje ustanawia użytkowo niepodległe od siebie obszary, w których administracja i dostęp zawężony jest do zasięgu partycji. Każda z partycji tak podzielonego systemu alarmowego otrzyma własnego administratora, który może zarządzać klientami w ramach podlegającego mu fragmentu całego systemu. Takie podejście pod każdym względem sprawdza się w sytuacjach, gdzie osobne podsystemy używane są przez w pełni niezależnych eksploatatorów – np. najemców wspólnej powierzchni biurowej lub handlowej.

Poza małymi centralami alarmowymi o oryginalnej funkcjonalności, większość oferowanych dzisiaj urządzeń tego typu oferuje mechanizmy odgrodzenia niepodległych części chronionego obiektu, które mogą być niezależnie sterowane. Najprostszym aplikowanym podejściem jest rozdzielenie alarmu domowego na strefy, w jakich czuwanie może być włączane i wyłączane niezależnie. Ilość stref centrali determinuje o tym, na ile takich obwodów będzie można ją podzielić. Chcąc zapewnić wygodne sterowanie w takiej konfiguracji, warto wykorzystać osobne manipulatory dla każdej strefy. Najczęściej możliwe jest także kierowanie czuwaniem osobnych stref za pomocą jednego manipulatora, jednak przy wyborze rozwiązania warto rozważyć łatwość normalnej obsługi.