Alarm dla domuWykonanie alarmu domowego nie zawsze wymaga bardzo zaawansowanego sprzętu o największych możliwościach. W wielu przypadkach potrzeba urządzeń które zapewnią niezawodną pracę realizując podstawowe funkcje, których instalacja jak i obsługa będzie prosta i intuicyjna. Z myślą o takich  właśnie zastosowaniach obejmujących instalacje alarmowe w mieszkaniach, domach jak i małych obiektach handlowo-biurowych, opracowana została nowa linia central alarmowych VERSA produkowanych przez firmę SATEL.

Wszystkie alarmy domowe oparte na central alarmowych VERSA zapewniają możliwość podziału systemu na dwie niezależnie sterowane strefy. Odpowiada to typowym zastosowaniom w mieszkaniach, domach czy małych biurach: jedna strefa może obejmować część mieszkalną (lub biurową), podczas gdy druga odpowiada za ochronę garażu czy magazynu. Każda z  stref może być załączona w jednym z  kilku oferowanych trybów dozoru: pełnym, obwodowym („dziennym”) oraz nocnym. Taki podział powiązany jest z typową konfiguracją alarmu domowego wykorzystującego zarówno czujki ruchu, jak i czujki obwodowe: kontaktronowe, wibracyjne czy inne.Takie rozwiązanie upraszcza nie tylko konfigurację systemu, ale także jego późniejszą obsługę: czytelne ikony na przyciskach sterujących intuicyjnie sugerują przypisaną im funkcjonalność.

Do obsługi systemu alarmowego powstałego na bazie takiej centrali wykorzystuje się głównie manipulatory LCD oraz klawiatury strefowe. Dodatkowo, centrala nadzoruje i rejestruje użycie szyfratorów oraz czytników kart zbliżeniowych i pastylek DALLAS, zamontowanych  w poszczególnych pomieszczeniach obiektu. Klawiatury strefowe mogą również pełnić rolę zamków szyfrowych.

Manipulatory LCD czyli manipulatory wyposażone w ekrany LCD mogą obsługiwać strefy z różnych partycji. Klawiatury strefowe obsługują tylko jedną strefę. Poszczególne urządzenia sterujące przypisywane są przez instalatora do konkretnych stref. Użytkownicy mogą sterować centralą tylko wtedy, gdy mają dostęp do stref obsługiwanych przez poszczególne manipulatory lub klawiatury. Oznacza to, że strefy przydzielone użytkownikowi na etapie tworzenia nowego użytkownika lub podczas jego edycji, muszą być zgodne ze strefami obsługiwanymi przez manipulator lub klawiaturę. Strefy, które są obsługiwane przez manipulator LCD ustala instalator, który odpowiada za montaż instalacji na obiekcie.

Przykład: Manipulator obsługuje strefy: 1,2,3,4,5 i 6.
Użytkownik ma dostęp do stref: 5,6,7 i 8.
Z porównania widać, że z tego manipulatora może on sterować strefami 5 i 6.